2012

Bácsbokod

1944. augusztus 26.- 2012. október 11.

Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, a Bajai Roncskutató Egyesület és a Magyar roncskutató Egyesület kutatóinak sikerült behatárolni Bácsbokod mellett, 1944.augusztus 25-26.-án éjjel  lezuhant Halifax bombázó becsapódási helyét. Az Angol Királyi Légierő lengyel személyzetű gépét egy német éjszakai vadászrepülőgép lelőtte.

A repülőgép adatai:

/ típusa: Halifax B/GR Mk. 2.srs.1a.

/ gyártási helye és ideje: Samlesbury, Anglia (EE – English Electric gyártmány), 1943.

/ állománya: Royal Air Force (RAF) 205. Bomber Group 334. Wing 1586. Flight, lengyel személyzettel üzemelt

/ egyéni jelzése: JD-362

/ festése: fekete, fölül zöld-barna

/ lajstromjele: piros GR-E

Az esemény:

1944 augusztusában a repülőgép és személyzete 12. bevetésére indult. Feladatuk az volt, hogy Varsó belvárosába, a németek által szorongatott felkelőknek utánpótlást vigyenek. 1944. augusztus 26-án éjszaka, a Magyarország feletti átrepülés során az Újvidék környékére telepített 8/NJG.6. német éjszakaivadász-repülőalakulat Wilhelm Johnen nevű pilótája, Messerschmitt 110 G-4 típusú gépével megtámadta és lelőtte őket.

A repülőgép Bácsbokod határában csapódott a földbe. A korabeli csendőrségi és vármegyei jelentések így rögzítik az eseményt:

„A Magyar Királyi Csendőrség jelenti: Bácsbokod (Bács–Bodrog megye) község határában 1 db 4 motoros angol gép lezuhant. A személyzet meghalt, elégett. A roncsok között találtak: 2 db személyi igazolványt, 2 db Európa térképet, 251 lírát.”

Bács-Bodrog megye főispánjának jelentése a Belügyminiszternek 1945. 11. 05. „Jelentem! Bácsbokod község határában Scháffer Mihály tanyájánál 1944. évi augusztus havában egy angol, vagy amerikai gyártmányú gépet légi harcban lelőttek. A gépben 6-7 személy lehetett, de pontosan megállapítható nem volt, mert a személyzet apró darabokra szakadt szét a robbanástól. A hullarészeket a község elöljárósága egy koporsóba zárva a köztemetőben temettette el. A személyzet személyazonossági iratait az ott állomásozó dr. Zöldi Márton SS alakulat parancsnoka vette magához. …

A repülőgép darabjai a település melletti csatorna két oldalára zuhantak. A csatorna tisztítása során emberi maradványok és angol felszerelési tárgyak kerültek elő. Mivel a szemtanúk visszaemlékezése szerint olyan sebességgel csapódott be a gép, hogy a személyzetből csak kisebb testrészek kerültek elő, valószínűsíthető, hogy a roncsok között további maradványok nyugszanak a földben.

A kutatás céljai:A repülőgép aprób darabjainak és a személyzet még esetleges földi maradványainak  összegyűjtése illetve a gép álltal szállított lőszerrektől a terület mentesítése.

A kutatásról napi képes beszámolóval jelentkezünk.

Napi beszámolók és kommentek: http://www.roncskutatas.hu/node/13939

MNO cikke: http://mno.hu/tudomany/egy-bombazo-maradvanyait-tarjak-fel-bacsbokodnal-1110644

 

Magyar Roncskutató Egyesület

2700 Cegléd külterület HRSZ 0987/15

Telefon: +36 20 4782034

E-mail: roncskutatas@gmail.com

Web: www.mrekutatasok.blogspot.com

 

 

Magyar Roncskutató Egyesület

Közhasznúsági jelentése – 2011 évről

 

 

Alapítva:2006

Székhely: 2700 Cegléd külterület HRSZ 0987/15

Közhasznúsági bírósági végzés: Pk. 60.913/2006/2.

Adószám: 18260209-1-43

Statisztikai azonosító: 18260209 9499 529 01

Képviselő: Légrády Lajos, egyesületi elnök.

 

 

I. Közhasznú beszámoló:

 

A mérleg és közhasznú eredménykimutatás 2011. évről a számviteli szabályoknak  megfelelően   elkészült.   A   beszámoló értékadatait   ezer forintban   kell   érteni.   Ezen jelentésnek a 2011. évi  mérleg és eredménykimutatás  szerves  részét, mellékletét képezi.

Egyesületünk vállalkozási tevékenységet nem folytat.

Egyesületünknek  munkaviszonyban, megbízásos  jogviszonyban  lévő alkalmazottja   nincs.  A Magyar Roncskutató Egyesület a közhasznúsági beszámolóit az www.mrekutatasok.blogspot.com oldalon teszi közzé.

 

Egyesületünk sem költségvetési, sem elkülönített, nevesített, állami pénzügyi támogatásban nem részesült.

Bevétele csak a tagok által fizetett tagdíjból származott.

 

 

 

III. A vagyon felhasználása:

III/1. Az egyesület bevételei és kiadásai a 2011. évben a következőek szerint alakultak:

 

BEVÉTELEK  KIADÁSOK

Tagdíj: 106,- eFt          Közhasznú tevékenység kiadásai: 57,- eFt

Egyéb működési kiadások: 18,- eFt

Tárgyi eszköz értekcsökkenési leírás: 55,- eFt

Összesen: 106,- eFt     Összesen: 130,- eFt

Közhasznú pénzügyi eredmény: – 24,- eFt

 

Közgyűlésünk által elfogadott költségvetés 2011 évre 0 Ft közhasznú eredményt tervezett.

Az egyesület gazdálkodása kiegyensúlyozott, az enyhén negatív mérleg ellenére is, amely a tárgyi eszköz értékcsökkenés miatt keletkezett.

 

III/2. Az egyesület befektetései 2011. évben:

 

Nem volt befektetése 2011. évben az egyesületnek.

 

IV.Az egyesületünk vagyonából 2011. évben a következő, cél szerinti kifizetéseket teljesítette:

 

MEGNEVEZÉS          ÖSSZEG (eFt)

Működési ktg   50,-

Rendezvény     19,-

Személyi jellegű egyéb kifizetések        0,-

Tárgyi eszköz beszerzés           0,-

 

 

V. Egyesületünk 2011. évben a következő működési támogatásban

részesült:

 

Tagdíj  106 eFt

Összesen:         106 eFt

 

 

VI.   A vezetőségi tagok sem pénzbeni, sem természetbeni juttatásban nem  részesültek.

 

VII. Közhasznú tevékenység rövid leírása:

Az egyesületet célja összefogni az immáron 16 éve működő azon hazai amatőr és hivatásos történészeket, kutatókat, akik a magyar újkori hadtörténelem (kiemelten az 1939-¬45-os időszakát) tárgyi emlékeivel, eseményeivel foglalkoznak. értendő ez alatt a kutatás, feltárás, dokumentálás, gyűjtés, restaurálás, rekonstruálás, kiállítás, oktatás, publikálás, archiválás. Továbbá célja az egyesület megalakulásakor a tagok által létrehozott és az egyesület kezelésébe átadott alapgyűjtemény és archívum (mely kulturális örökséget képez) további fejlesztése, működtetése. Célja az együttműködés a hazai szakmúzeumokkal, oktatási és más érintett intézményekkel. Célja a magyar veteránok visszaemlékezéseinek, hagyatékainak gyűjtése, gondozása, bemutatása.. Célja egy olyan kutatási program kidolgozása, mellyel lehetőség nyílik az illetékes múzeumok, szervezetek és az egyesület összehangolt munkájára. Továbbá célja a feltárt területek környezetvédelmi mentesítése, mivel a leletek nagymértékben szennyezik a talajt.fém, olaj, benzin, stb/, valamint a kutatások és feltárások során a tűzszerész szolgálat munkájának támogatása.

 

2011 évben az  alábbi tevékenységeket végeztük:

 

1.         Kutatások, helyszínek felderítése:

-          Szovjet Il-2 repülőgép lezuhanási helyének felderítése Szokolya település közelében.

-          Angol Halifax típusú repülőgép lezuhanási helyének azonosítása, a terület megtisztítása, előkészületek a feltárásra.

-          Német Fw-190 repülőgép roncsainak begyűjtése Polgárdi mellett.

-          Ismeretlen típusú Szovjet gép kutatása Polgárdi térségében.

-          Német Ju-87 Stuka típusú repülőgép helyszinének felderítése Tiszabő térségében a Tisza folyón.

-          Szovjet Po-2 repülőgép lezuhanási helyének felderítése Diósjenőtől Keletre.

 

2.         Repülőszemélyzet azonosítása:

-          Horváth György hadnagy azonosítása aki 1945 Február 19.-én tűnt el Esztergom térségében. Az azonosítást Magó Károly egyesületünk titkára végezte el.

 

3.         Feltárások:

-          Szovjet Il-2m3 repülőgép feltárása Kömlőd térségében.

-          Szovjet Il-2m3 repülőgép feltárása Dudar térségében.

 

4.         Külföldi kapcsolatépítés:

-          Egyesületünk meghívására érkezett oroszországból a Trizna kutatócsoport. A Trizna csoport Odnocenov hadnagy után kutatott, aki a Szovjetúnió Hőse és Il-2m3 típusú repülőgépével 1945 március 8.-án tűnt el Seregélyes légterében. A csoport egyesületünk meghívására részt vett a Kömlődi és a Dudari Il-2-es feltárásában.

-          Egyesületünk 2011-ben teljes jogú tagja lett a Brit Repülés Arheológiai Tanácsnak (BAAC – British Aviation Archaeological Council)

 

5.         Publikációk, médiamegjelenés:

-          Egyesületünk tagjai rendszeresen publikálnak az alábbi médiákban: Aranysas magazin, Aero magazin, Haditechnika, Szolnoki televízió.

 

6.         Egyéb tevékenységek:

-          Egyesületünk és  Szolnoki Repülőmúzeum immár második alkalommal vett részt az Oldtimer Expo rendezvényén. Repülőroncs, harcjárműroncs maradványokat állítottunk ki, vetítéseket valamint élménybeszámolókat tartottunk.

-          Tovább bővítettük kiállításunkat a Szolnoki Repülőmúzeumban a múzeum munkatársai segítségével.

 

 

Budapest, 2012. május 31.

 

 

 

Légrády Lajos

elnök

 

 

Ilovszkojei expedíció
A magyar katona büszke lehet a múltjára! A dicső, hősies és a sokszor reménytelen körülmények közötti haditetteket soha sem szabad elfelejteni. A Don kanyar a 2. magyar hadsereg hősies és reménytelen harcának színhelye. Természetes és követendő példa, hogy megemlékezünk a halottakról, az ott elveszett egységekről, alegységekről. A szárazföldi csapatok katonái büszkeséggel gondolhatnak vissza elődeikre, akik 1943. január 12-én gyenge felszereléssel felvették a harcot a szovjet hadsereg elsöprő erejű támadása ellen. Minden évben megemlékezünk a doni katasztrófa áldozatairól, hőseiről, azonban a feledés homályába merült az ilovszkojei repülő katonák hőstette, melyet Vitéz Heszlényi József altábornagy a 2. magyar hadsereg  IV. hadtestének parancsnoka így fogalmazott meg: „A magyar hadtörténelem e sötét napjaiban egyetlen messze fénylő reménysugár a maroknyi repülőkatona hősi kitartása.” 1943. januárja nem csak a szárazföldi, hanem a repülőcsapatoknál is súlyos veszteséggel zárult. Ezen veszteségek jelentős részét nem a légi harcok vagy repülő események okozták, hanem a földi harcok. A repülőtechnika majdnem fele elveszett, amikor elfoglalták a szovjet csapatok a magyar repülőtereket, sok repülőkatona halt meg a szovjetek ellen vívott harcok során. Ilovszkoje az a repülőtér volt, ahol a pilótáknak kellett biztosítania az áttört védelmi vonalakról visszavonuló katonákat. Helyt álltak a földi harcokban, pedig ehhez nem rendelkeztek megfelelő felszereléssel és fegyverzettel. A repülőtér környéki harcokban halt hősi halált Csukás Kálmán vezérkari alezredes, a szolnoki vadászosztály parancsnoka. Ilovszkoje olyan jelentőségű emlékhely a repülő katonáknak, mint a Don kanyar a szárazföldieknek.

Ilovszkoje jelentősségét növeli, hogy itt szolgált és halt repülő halált Vitéz Nagybányai Horthy István tartalékos főhadnagy, aki a szolnoki vadászrepülő osztály pilótája volt. Az idén lesz 70 éve, hogy 1942. augusztus 20-án 5 óra 7 perckor lezuhant az ilovszkojei repülőtéren.

Az oroszországi hadszínterek kutatása napjainkban a hagyományőrzés része. A nagy szárazföldi harcok helyszínein sok magyar kutatócsoport és küldöttség járt már. Azonban az ilovszokojei repülőtér helyszínén még nem kutatott senki.

 

 

Ilovszkoje hősei:

 

1942. július 1-én települt ki a keleti frontra a szolnoki 1. Vadászrepülő osztály Csukás Kálmán vk. őrnagy vezetésével.

1943. január 12-én a szovjet csapatok áttörték a magyar védvonalakat.

1943. január 15-én Csukás Kálmán vk. alezredest a keleti fronton harcoló 2. Repülődandár vezérkarfőnökének nevezték ki. Ezen a napon a 4. német légiflotta parancsnoka Ilovszkojét védőkörletté nyilvánította. 750 repülőkatona védte a repülőteret. Az 5/2. és a 2/1. vadász, valamint az 1. szállító üzemi századok, a törzsszázad, továbbá repülő híradós, légvédelmi tüzér, árkász katonákból állt. Január 16-án elkezdődött a repülőtér kiürítése, az üzemképes gépek átrepültek Urazovóba. Az elvonuló német katonák felrobbantották az épületeket és a légvédelmi lövegeket, melyekre nagy szükség lett volna a későbbi harcok során.

1943. január 17-én kivonták a frontvonalból a VII. Hadtestet, ezért Fráter ezredes a repülődandár parancsnoka kérte, hogy a repülő alakulatokat is vonják ki, mert már nem a repülőtér védelme a feladatuk, hanem a hadsereg visszavonulásának biztosítása, melyre nincsenek kiképezve. Mivel váltó erők nem érkeztek a repülők maradtak Ilovszkojén, melyet már három oldalról közrefogtak a szovjet csapatok. Ekkor kb. 4000 fegyvertelen visszavonuló honvéd, 1000 sebesült és sok fegyvertelen katona volt a repülőtéren.

1943. január 18-án a szovjet csapatok elfoglalták Podszerednye községet, mely a visszavonulás irányában volt, ezzel bekerítették Ilovszkojét. Heppes százados kiüríttette a repülőteret és Ilovszkojéban vonták össze a magyar erőket. Csukás alezredes úgy döntött, hogy 18 órakor kitörnek a gyűrűből. 400 katona nyugati irányban a bugyonniji úton keresztül indít támadást a 2/1. üzemi század pedig kitört Podszerednye irányában támad. A kitörés időpontja előtt néhány perccel visszavonásra került a kitörési parancs, de két alegység nem értesült róla. A 2/1. század és rövid harc után kijutott a bekerítésből, a másik alegységet visszaszorítják a szovjet csapatok.

1943. január 19-én hajnalban Ilovszkojére érkezett az ossztrogozsszki bekerítésből kitört 26. „Westfalen” német hadosztály. 13 órakor elkezdődött az újabb kitörési kísérlet, mely során Csukás alezredes eltűnt, ezért Heppes százados vette át a parancsnokságot. A kitörésben a magyar támadó csoport széles félkörben közelítette meg a Podszerednyét. A podszerednyei templomtoronyból irányították a kitörő magyar katonákra a tüzet, ezért légvédelmi tüzéreink  szétlőtték a templomtornyot. A kitörés a falu előtt 250 méterre megakadt. Egy 20 és egy 40 mm-es löveget küldtek a Podszerednye előtti híd biztosítására. A szovjetek folyamatosan tűz alatt tartották hidat és a mellette lévő útkereszteződést, ezért ezt a két löveget állították a kitörés oszlopának élére, mely eljutott a kereszteződésig. Innen azonban csak kevesen jutottak tovább, az oszlop nagy része elakadt a hófúvásban és visszatért Ilovszkojére. Már sötétedett,amikor egy 10 fős csoport elindult Csukás megkeresésére. A szovjetek világító lövedékekkel és géppuskával vaktában lövöldöztek, majd a magyar csoport mintegy 300 m-re a hídtól aknatűzbe került és visszatért Ilovszokjére.

1943. január 21-én hajnalban a német csapatok elfoglalták Podszerednye községet, ezzel megnyílt a kitörési útvonal. Ekkor találták meg Csukás holttestét, aki az útkereszteződés környékén halt meg. Mellén keresztül volt kötve a dandár zászlaja.

1943. január 22-én az utóvédként Ilovszkojén maradt részleg elhagyta a repülőteret, majd eljutott Bugyonníjba.

1943. január 23-án az ilovszkojei csoport megérkezett Harkovba. Az 5/2. és a 2/1. üzemi századokat a németek folyamatosan utóvédharcokra hagyták vissza. A magyar repülőkatonák tisztességel, bátran helytálltak a földi harcokban, melyhez nem rendelkeztek a megfelelő fegyverzettel és kiképzéssel.

1943. január 24-én 12 órakor a magyar csapatok kiváltak az arcvonalból. Ilovszkoje védőinél csak az Urasovónál bekerített szárazföldi csapatok tudtak tovább kitartani. Ők voltak az utolsók a Donnál.

 

 

Az expedíció céljai:

 

- Az ilovszkojei repülőtér teljes felmérése

- Horthy főhadnagy lezuhanási helyének detektoros kimérése

- A hősi halált halt repülőkatonák emlékére koszorú elhelyezése az ilovszokjei repülőtér helyén

- Pánczél Imre hadnagy sírjának felkutatása az alekszejevkai temetőben. Koszorú elhelyezése a sírra.

- Kitörés emléktúra, mely végig követi az 1943. januári eseményeket és helyszíneket.

Útvonal: Ilova (Ilovszkoje) – Podszerednye – Biryuch (Bugyonnij) – Starij Oszkol – Harkov

- Táborimise az ilovszkojei repülőtéren és a kitörés fordulópontján, Podszerednyén

szines_eml__233_ma

 

 

 

Az expedíció tagjai:

 

Magó Károly zászlós, az expedíció vezetője (MH 86. Helikopter Bázis kutatója)

Valter János főtörzsőrmester (MH 86. Helikopter Bázis kutatója)

Kálinger Roland őrnagy (MH 86. Helikopter Bázis tábori lelkésze)

Légrády Lajos (Magyar Roncskutató Egyesület elnöke)

Punka György (Magyar Roncskutató Egyesület repüléstörténésze)

Galambos Gábor (Magyar Roncskutató Egyesület kutatója)
             Az expedíció időpontja:

 

2012. augusztus 13 – 2012. augusztus 23.

 

 

Javaslat: A  hagyományőrzés keretein belül Ilovszkoje legyen a repülő katonák  földi harcának emlékhelye.

Egy hős életének lezárása

2012. február 19-én, 67 évvel a halála után az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis és a HM Hadisírgondozó Iroda szervezésében örök nyugalomra helyezték Horváth György hadnagyot.

Horváth Györgyöt 1943. december 6-án avatták hadnaggyá a kassai repülőakadémián. 1944. január elsején vonult be első alakulatához, az 5/1. vadászrepülő századhoz Mátyásföldre. Mivel a hazánknak jól képzett vadászpilótákra volt szüksége, rövid időn belül elvezényelték a börgöndi Me 109-es típusátképző tanfolyamra. A sikeres vizsgák után a keleti frontra vezényelték a 102/2. vadászrepülő századhoz. Végig harcolta a Szovjetunió feletti légi csatákat, majd a szovjet csapatok térnyerése miatt, a haza védelmében harcolt. 1945. januárjától a 102. Vadászrepülő Osztályt beolvasztották a honi légvédelembe, ezért 101/7. századhoz került beosztásba. Két La-5 elleni légi győzelmet aratott. Az elsőt 1944. december 14-én Balatonfőkajárnál, a másodikat 1945. január 6-án szerezte Székesfehérvár környékén, amikor összecsaptak egy szovjet kötelékkel. Az utolsó bevetés 1945. február 19-én kezdődött. Búcs környékén csaptak össze a 179. Gárda Vadászrepülő Ezred La-7-es vadászrepülőgépeivel. A bátor harcban valószínűleg ő győzte le a híres szovjet ászt, Nyikloáj Szergejevics Jegorov gárda főhadnagyot, de az utolsó győzelmét már nem tudta jelenteni, mert Mihail Ivanovics Csurnyjaev hadnagy találatai nyomán lángoló gépében hősi halált halt. A légiharc forgatagában századtársai nem tudták jelenteni, hogy mi történt vele. Mivel repülőgépe a frontvonalaknál zuhant le, a pilóta felkutatására akkor nem volt lehetőség, ezért eltűntként tartották nyilván. Elkezdődött a család számára a sok évtizedes várakozás. Várták, hogy hátha hírt kapnak az eltűnt gyermekről, testvérről.

2009. október 25-én a Szlovák Köztársaság területén fekvő Búcs község mellett egy Messerschmitt-109-es vadászrepülőgép roncsainak feltárása során a Magyar Királyi Honvéd Légierőben rendszeresített hadnagyi váll-lapok kerültek elő, ezért 2009. november 16. és 19. között a szlovák roncskutatókkal közösen az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis és a Magyar Roncskutató Egyesület kutatói exhumálták az ismeretlen magyar pilóta nyughelyét. A feltárás során előkerült a textilből készült pilótajelvény, az aranysas, mely a magyar katonai repülés egyik legfontosabb szimbóluma.

hagyomanyorzo

Hagyományőrző tisztelgés

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma, a HM Hadisírgondozó Osztály, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, valamint repülős veteránok és civilek közösen intézkedtek arról, hogy a pilóta Magyarországra kerülhessen. A pilóta földi maradványait szállító katonai helikopter 2010. október elsején szállt le az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis repülőterére. Szolnokon olyan híres pilóták szolgálták a hazájukat, mint Pánczél Imre hadnagy, a második világháború első magyar ásza, vagy Szentgyörgyi Dezső zászlós, a legeredményesebb magyar vadászpilóta és Magyarország kormányzó helyettese, vitéz Nagybányai Horthy István tartalékos főhadnagy, vadászrepülő pilóta.

Diszorseg

Díszőrség

Lamos_tabornok

Lamos Imre dandártábornok és Kiss Róbert ezredes

Hozzatartozok_Kozepen_Horvath_hadnagy_huga_

A hozzátartózók középen Horváth hadnagy húga 

Horvath_hadnagy_sirja

Horváth hadnagy sírja

Az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis hagyományőrző munkájának eredményeként 2005-ben sikerült exhumálni Abony határában Bejczy József százados földi maradványait, Richard K. Malloy főhadnagy lezuhanási helyét felkutatni. Az alakulat kutatói 16 repülőgép feltárásában vettek részt.

Magó Károly

Fotók:Légrády Lajos

Horv__th_Gy__rgy_hadnagy

Horváth György MKHL hadnagya

A hadnagy 1945 február 19.-én tűnt el Esztergom térségében Me-109-es repülőgépével. és földi maradványai 2009-ben kerültek elő Búcs község mellett.A Magyar Roncskutató Egyesület kutatói, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis kutatói és a szlovákiai kutatók közösen tárták fel a pilóta sírját.A hadnagy földi maradványait 2010 október 1.-én Magyarországra szállították.Közvetett bizonyítékok alapján sikerült a pilóta személyét azonosítani.Horváth György hadnagyot katonai tiszteletadással helyezik örök nyugalomra 2012. február 19-én vasárnap 12 órakor Vasváron a köztemetőben.

Archívum