A Magyar Roncskutató Egyesület célja összefogni az immáron 1989-óta működő azon hazai amatőr és hivatásos történészeket, kutatókat, akik a magyar újkori hadtörténelem (kiemelten az 1939-45-ös időszakát) tárgyi emlékeivel, eseményeivel foglalkoznak.

  • Értendő ez alatt a kutatás, feltárás, dokumentálás, gyűjtés, restaurálás, rekonstruálás, kiállítás, oktatás, publikálás, archiválás.
  • Továbbá célja az egyesület megalakulásakor a tagok által létrehozott és az egyesület kezelésébe átadott alapgyűjtemény és archívum (mely kulturális örökséget képez) további fejlesztése, működtetése.
  • Célja az együttműködés a hazai szakmúzeumokkal, oktatási és más érintett intézményekkel.
  • Célja a magyar veteránok visszaemlékezéseinek, hagyatékainak gyűjtése, gondozása, bemutatása.
  • Célja egy olyan kutatási program kidolgozása, mellyel lehetőség nyílik az illetékes múzeumok, szervezetek és az egyesület összehangolt munkájára.
  • Továbbá célja a feltárt területek környezetvédelmi mentesítése, mivel a leletek nagymértékben szennyezik a talajt./fém, olaj, benzin, stb/
  • Cél még a feltárások során előkerülő robbanóanyagoktól mentesíteni a talajt.

Az Egyesület gyűjteménye a Szolnoki Repüléstörténeti Múzeum állandó kiállításán tekinthető meg.
Az Egyesület 2011-től a British Aviation Archaeological Council tagja.

Archívum